ŽONGLIRANJE

PRAVILA IGRE

FUDBALSKO ŽONGLIRANJE

 • Žongliranje se može održati na bilo kojoj podlozi
 • Žongler žonglira u paru sa protivnikom dva minuta
 • U toku nastupa, žongleru ne sme da padne lopta na zemlju više puta
 • Žongler mora u toku nastupa da žonglira svim delovima tela: levim i desnim stopalom /unutrašnja, spoljna, puna/, levim i desnim kolenom, levim i desnim ramenom i glavom
 • Sudija prati svog žonglera i snima ga kamerom, po isteku dva minuta određuje pobednika koji se plasira u dalje takmičenje
 • Najbolji žongleri odlaze na završno takmičenje za prvaka asocijacije
 • Žongler mora na sebi da ima sportsku opremu i patike
 • Koristi se lopta dimenzija 3, 4 i 5
 • Najbolja žongler odlazi na završno takmičenje za prvaka asocijacije M
 • Mogu da nastupe igrači koji su rođeni od 01.12 do 31.12. prethodne godine

FREESTYLE  ŽONGLIRANJE

 • Žongliranje se može održati na bilo kojoj podlozi
 • Žongler žonglira sam 3 minuta.
 • U toku nastupa, žongleru ne sme da padne lopta na zemlju više puta
 • Žongler mora u toku nastupa da žonglira svim delovima tela uz kombinaciju akrobacija: levim i desnim stopalom /unutrašnja, spoljna, puna/, levim i desnim kolenom, levim i desnim ramenom, grudima, glavom i da koristi druge neke poteze koji će ga bitno razlikovati od drugih učesnika.
 • Sudija prati žonglera i snima ga kamerom.
 • Najbolji žongleri odlaze na završno takmičenje za prvaka regiona asocijacije
 • Žongler mora na sebi da ima sportsku opremu, patike ili da se obuče u slobodnom stilu prikladnom za takmičenje
 • Žongler ima pravo da žonglira uz muziku ili bez nje.
 • Koristi se lopta za freestyle žongliranje
 • Najbolji žongler odlazi na završno takmičenje za prvaka asocijacije
 • Mogu da nastupe igrači koji su rođeni od 01.12 do 31.12. prethodne godine