FUDBAL 8

PRAVILA IGRE

kategorije U11 /10 i 11 godina/ i U12 /11 i 12 godina/

 • broj igrača u terenu 8 /7+1/
 • 14 igrača za prijavu
 • teren 60 m x 40 m
 • golovi 5 m x 2m
 • lopta broj 4 ili 5
 • leteće izmene
 • 25 min trajanje utakmice, nema poluvremena, 1 minut tajm aut, zadnji minut se vreme zaustavlja. 
 • mogu nastupati devojčice starije 2 godine
 • mogu da nastupe igrači koji su rođeni od 01.12 do 31.12. prethodne godine
 • sudi jedan sudija
 • igrači moraju obavezno da kod sebe poseduju dokument sa slikom
 • utakmice se igraju na veštačkoj ili pravoj travi