FUDBAL 8 ZA DEVOJČICE

PRAVILA IGRE

Pravo učešća imaju devojčice od 7 do 12 godina

  • broj igrača u terenu 8 /7+1/
  • 14 igrača za prijavu
  • teren 60 m x 40 m
  • golovi 5 m x 2m
  • lopta broj 4 ili 5
  • leteće izmene
  • 25 min trajanje utakmice, nema poluvremena, 1 minut tajm aut, zadnji minut se vreme zaustavlja.
  • sudi jedan sudija
  • igračice moraju obavezno da kod sebe poseduju dokument sa slikom /pasoš, đačka knjižica sa slikom, sportska legitimacija sa slikom/
  • utakmice se igraju na veštačkoj ili pravoj travi