DOKUMENTA

U sezoni 2023/2024 ušli smo sa novim futsal propozicijama takmičenja i fudbalskim propozicijama takmičenja. Nove propozicije važe od 25.12.2023 godine.

Futsal Pravila / preuzeli smo od FIFA / su iz 2013 godine i na njima smo izvršili malu korekciju, tako da ih svi učesnici takmičenja mogu primeniti.

Ovde možete preuzeti:

Srećno svim učesnicima takmičenja i igara.