DOKUMENTA

U sezoni 2021/2022 ušli smo sa novim futsal propozicijama takmičenja i fudbal propozicijama takmičenja. Nove propozicije važe od 23.01.2022 godine.

Futsal Pravila / preuzeli smo od FIFA / su iz 2013 godine i na njima smo izvršili malu korekciju, tako da ih svi učesnici takmičenja mogu primeniti.

Ovde možete preuzeti neka od potrebnih dokumenata:

Srećno svim učesnicima takmičenja i igara.