KONTAKT

FUDBALSKA FUTSAL ASOCIJACIJA /FFA/

ulica Savska broj 4, 26000 Pančevo, Srbija

PIB: 108536414

MB: 28803842

DINARSKI TR: 285-2091040000006-41 Sberbank 

DEVIZNI TR: 285-2091209896183-47 Sberbank

Mob i Whatsapp +38164/409-9-409

E-mail: futsalasocijacija@gmail.com

PREDSEDNIK WFFA: DŽAKULA ALEKSANDAR Mob i Whatsapp +38164/409-9-409 
SPORTSKI DIREKTOR FFA SRBIJE MITIĆ IGOR +38163/412-454