FUDBAL 7

PRAVILA IGRE

kategorije U9 /8 i 9 godina/ i U10 /9 i 10 godina/

 • broj igrača u terenu 7 /6+1/
 • 14 igrača za prijavu
 • teren 60 m x 40 m
 • golovi 5 m x 2 m
 • lopta broj 4 i 5
 • leteće izmene
 • 25 min trajanje utakmice, nema poluvremena, 1 minut tajm aut, zadnji minut se vreme zaustavlja. 
 • mogu nastupati devojčice starije 2 godine
 • mogu da nastupe igrači koji su rođeni od 01.12 do 31.12. prethodne godine
 • sudi jedan sudija
 • igrači moraju obavezno da kod sebe poseduju dokument sa slikom
 • utakmice se igraju na veštačkoj ili pravoj travi