FUDBAL 6

PRAVILA IGRE

kategorija U7 /6 i 7 god/ i U8 /7 i 8 godina/

 • broj igrača u terenu 6 /5+1/
 • 14 igrača za prijavu
 • teren 45 m x 25 m
 • golovi 3 m x 2 m
 • lopta broj 4 i 5
 • leteće izmene
 • 25 min trajanje utakmice, nema poluvremena, 1 minut tajm aut, zadnji minut se vreme zaustavlja. 
 • mogu nastupati devojčice starije 2 godine 
 • mogu da nastupe igrači koji su rođeni od 01.12 do 31.12. prethodne godine
 • sudi jedan sudija
 • igrači moraju obavezno da kod sebe poseduju dokument sa slikom
 • utakmice se igraju na veštačkoj ili pravoj travi