NOVA FFA TAKMIČENJA: FUDBAL 6, 7, 8, 9 I 11.

Posle 7 godina postojanja FFA uveli smo nova takmičenja. Sam naziv naše organizacije Fudbalska Futsal Asocijacija pored Futsal-a propagira i fudbal. Tako da smo od 01.09.2020 godine uveli nova takmičenja:

  • fudbal 6 /5+1/
  • fudbal 7 /6+1/
  • fufdbal 8 /7+1/
  • fudbal 9 /8+1/
  • fudbal 11 /10+1/

Sva takmičenja se igraju na veštačkoj i pravoj travi i namenjena su kategorijama U8, U10, U12 i U14.

Takmičenja će se održavati po okruzima u formi turnira i na kraju ćemo održati završni turnir za prvaka države. Mogu se održavati u proleće, leto i ranu jesen. Završnica za prvaka države se mora održati do 15 oktobra. U takmičenjima može učestvovati svako nisu potrebne registracije niti klubovi, kao ni treneri. Slično kao i u našim Futsal takmičenjima.