FUTSAL ŽENSKA DEČJA LIGA

Futsal ženska dečja liga ili turnir – devojčice, kategorije U8 /7 i 8 god/, U9 /8 i 9/, U10 /9 i 10/, U11 /10 i 11/ i U12 /11 i 12/

Detaljnije informacije možete pročitati u futsal propozicije takmicenja.pdf