FUTSAL DEČJA LIGA

Futsal dečja liga ili turnir – dečaci, kategorije U8 /7 i 8 god/, U10 /9 i 10/, U12 /11 i 12/ i U14 /13 i 14/.

Detaljnije informacije možete pročitati u futsal propozicije takmicenja.pdf