FUDBAL 8

PRAVILA IGRE

kategorije U10 i U12

 • broj igrača u terenu 8 /7+1/
 • 14 igrača za prijavu
 • teren 60m x 40 m
 • golovi 5m x 2m
 • lopta broj 4
 • leteće izmene
 • 25 min trajanje utakmice, nema poluvremena, 1 minut tajm aut, zadnji minut se vreme zaustavlja. 
 • mogu nastupati devojčice starije 2 godine 
 • sudi jedan sudija
 • igrači moraju obavezno da kod sebe poseduju dokument sa slikom
 • utakmice se igraju na veštačkoj ili pravoj travi