FFA SRBIJE RASPISUJE KONKURS ZA SPORTSKOG DIREKTORA

FFA Srbije raspisuje konkurs za poziciju sportski direktor

Početak rada: Odmah

Lokacija: cela Srbija

Nadležnosti i delokrug rada sportskog direktora asocijacije su:

Odgovoran je za primenu propozicija takmičenja i futsal Pravila igre /preuzeta od FIFA i preuređena za takmičenja FFA/ kao i pravila za futsal igre

Daje predlog UO FFA o imenovanju direktora okruga.

Daje predlog o izmenama i dopunama propozicija takmičenja

Prati realizaciju aktivnosti i preduzima mere za poboljšanje uslova i načina funkcionisanja.

Vodi evidenciju dece koja ispoljavaju znake talentovanosti.

Izveštava asocijaciju o realizaciji ostalih aktivnosti u okviru takmičenja

Komunicira sa direktorima okruga na planu koordinacije svih aktivnosti

Odgovoran je za pripremu i realizaciju završnog takmičenja za prvaka regiona i asocijacije.

Oganizuje obavezan sastanak direktora okruga pred početak sezone.

Na kraju sezone sačinjava izveštaj o prethodnoj sezoni.

Profil kandidata:

Visoka stručna sprema (Visoke škole i Fakulteti), prednost za kandidate iz oblasti (sportskog) menadžmenta ili poslovanja. Poželjno iskustvo u projektnom menadžmentu. Odlično poznavanje i korišćenje engleskog jezika, poznavanje više stranih jezika je prednost. Odlično poznavanje i korišćenje računara. Izražene komunikacione i prezentacione veštine. Sposobnost upravljanja i komuniciranja sa većim brojem učesnika. Zainteresovanost za razvoj futsal-a kao društvenog fenomena.

Zainteresovani kandidati svoje radne biografije (CV) mogu poslati putem elektronske pošte na adresu futsalasocijacija@gmail.com ili na telefon +38164/409-9-409

Konkurs traje do 31.03.2020. godine.