FFA SRBIJE RASPISUJE KONKURS ZA DIREKTORA OKRUGA

FFA Srbije raspisuje konkurs za poziciju direktor okruga:

https://futsalasocijacija.com/vojvodina/

https://futsalasocijacija.com/beograd/

https://futsalasocijacija.com/zapadna-srbija/

https://futsalasocijacija.com/istocna-srbija/

https://futsalasocijacija.com/kosovo-i-metohija/

Početak rada: Odmah

Lokacija: cela Srbija

Nadležnosti i delokrug rada direktora okruga su:

Direktora okruga imenuje UO FFA na predlog sportskog direktora asocijacije

Odgovoran je za primenu propozicija takmičenja i futsal Pravila igre /preuzeta od FIFA i preuređena za takmičenja FFA kao i pravila za futsal igre

Određuje mesto odigravanja takmičenja u svom okrugu

Kao prvostepeni disciplinski organ odlučuje u prvom stepenu u vezi disciplinskih prekršaja u skladu sa propozicijama takmičenja asocijacije

Realizuje aktivnost po propozicijama takmičenja

Izrađuje i realizuje raspored takmičenja u svom okrugu /organizuju ligu, turnir i igre/

Formira iznos kotizacije za učešće ekipa i pojedinaca u svom okrugu

Formira takmičenja po kategorijama U8 /7 i 8 god/, U10 /9 i 10/, U12 /11 i 12/ i U14 /13 i 14/

Vodi evidenciju službenih lica i ekipa učesnika

Odgovoran je za pripremu i realizaciju završnih takmičenja za prvaka svog okruga

Komunicira i redovno izveštava sportskog direktora asocijacije o realizaciji i ostalih aktivnosti u okviru svog okruga

Imenuju službena lica sudije, zapisničara i medicinskog tehničara i kontroliše njihov rad

Izvršava finansijske obaveze prema asocijaciji, službenim licima i objektima koje koriste u okviru svog okruga

Odaziva se na sastanke sportskog direktora asocijacije

Na kraju sezone sačinjava izveštaj o prethodnoj sezoni koji dostavlja sportskom direktoru asocijacije

Profil kandidata:

Visoka stručna sprema (Visoke škole i Fakulteti), prednost za kandidate iz oblasti (sportskog) menadžmenta ili poslovanja. Poželjno iskustvo u projektnom menadžmentu. Odlično poznavanje i korišćenje engleskog jezika, poznavanje više stranih jezika je prednost. Odlično poznavanje i korišćenje računara. Izražene komunikacione i prezentacione veštine. Sposobnost upravljanja i komuniciranja sa većim brojem učesnika. Zainteresovanost za razvoj futsal-a kao društvenog fenomena.

Zainteresovani kandidati svoje radne biografije (CV) mogu poslati putem elektronske pošte na adresu futsalasocijacija@gmail.com ili se javiti na telefon +38164/409-9-409