DOKUMENTA

U sezoni 2019/2020 ušli smo sa novim futsal propozicijama takmičenja.

Futsal Pravila / preuzeli smo od FIFA / su iz 2013 godine i na njima smo izvršili malu korekciju, tako da ih svi učesnici takmičenja mogu primeniti.

Takođe smo napravili i propozicije takmičenja za fudbalski međunarodni turnir.

Ovde možete preuzeti neka od potrebnih dokumenata:

Srećno svim učesnicima takmičenja i igara.